ചേച്ചിയുടെ നീന്തൽ പഠിത്തം – ഭാഗം 2

വല്യമ്മക്ക് എതിർപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല.
അത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ധൈര്യം തന്നു.
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ
വല്യമ്മയുടെ അരകെട്ടിൽ
ചേർത്ത് പിടിച്ചു മുഖം അവരുടെ
കഴുത്തിൽ ഇട്ടു ഉറച്ചു. ഇപ്പോഴും
വല്യമ്മയിൽ നിന്നും യാതൊരു
പ്രതികരണവും ഇല്ല.

ഞാൻ വല്യമ്മയോടു വണ്ടി
നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട്
വല്യമ്മയുടെ കൊഴുത്ത
മുലകളെ അമർത്തി ഞെക്കി.
വല്യമ്മ എന്റെ കൈ എടുത്തു മാറ്റാൻ
ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ പിടി വിടാതെ അമർത്തി
ഞെക്കി കൊണ്ടിരുന്നു.

പതിയെ പതിയെ
വല്യമ്മയുടെ എതിർപ്പ് കുറഞ്ഞു.
നല്ല ഇരുട്ട് ആയതിനാൽ ഞങ്ങൾ
എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്
ആർക്കും കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
അതാണ് വല്യമ്മയുടെ എതിർപ്പ്
കുറയാൻ കാരണം എന്ന് എനിക്ക്
മനസിലായി.

വല്യമ്മ നല്ല മൂഡിലായി
എന്ന് മനസിലാക്കിയ ഞാൻ
പതിയെ മാറ്റി ജെട്ടിയിൽ
നിന്നും കമ്പിയായ കുണ്ണ
പുറത്തെടുത്തു വല്യമ്മയുടെ
പുറകിൽ മുട്ടിച്ചു. വല്യമ്മ ഒന്ന്
എഴുന്നേറ്റു കുണ്ണ അവരുടെ കുണ്ടി
വിടവിലാക്കി. എന്നെ എന്തു
വേണേലും ചെയ്തോ എന്ന മട്ടിലാണ്
ഇപ്പോ വല്യമ്മ.

(Visited 45,359 times, 775 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *