ചേച്ചിയുടെ നീന്തൽ പഠിത്തം – ഭാഗം 2

ആദ്യമൊക്കെ അറിയാതെ ആണ്
തട്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും
പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല രസം
തോന്നി. ഞാൻ മനപൂർവ്വം അതിൽ
അമർത്താൻ തുടങ്ങി.

പക്ഷെ വല്യമ്മയിൽ നിന്നും യാതൊരു
എതിർപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സന്ധ്യ
സമയവും ആയതിനാൽ ഞങ്ങളെ
ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല.
അത് എനിക്ക് ധൈര്യം നല്കി. ഞാൻ
മുലയിൽ ശക്തമായി അമർത്താൻ തുടങ്ങി.
വല്യമ്മ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത
പോലെ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

എൻറെ സാധനം നല്ല
കമ്പി ആയിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ചു കൂടെ
അടുത്തിരുന്നു. എന്റെ കമ്പി കുണ്ണ
അവരുടെ പുറകിൽ മുട്ടി
നില്കുവായിരുന്നു. വല്യമ്മ ഒന്നും
അറിയാത്ത പോലെ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു
കൊണ്ടിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞ
സ്കൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ
മറന്നു പോയിരുന്നു.

വല്യമ്മയിൽ നിന്നും എതിർപ്പ് ഒന്നും
ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ മുലയുടെ
സൈഡിൽ അമർത്തി കൊണ്ടിരുന്നു.
വല്യമ്മയും അത് ആസ്വദിക്കുന്ന
പോലെ എനിക്ക് തോന്നി.

എൻറെ കമ്പിയായ കുണ്ണ
അവരുടെ പുറകിൽ മുട്ടിച്ചു
കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർന്നിരുന്നു.
വല്യമ്മ പുറകിലേക്ക് ഒന്ന് കൂടെ
നീങ്ങി ഇരുന്നു തന്നു. ഞാൻ
എന്റെ കൈ എടുത്തു
വല്യമ്മയുടെ തുടയിൽ വച്ചു.

(Visited 153,229 times, 1,813 visits today)

1 Comment

Add a Comment
  1. കാമദേവൻ

    നല്ല കഥ. കുണ്ണ കമ്പി ആയിട്ട് വയ്യ. ഇനിയും തുടരണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *