ചേച്ചിയുടെ നീന്തൽ പഠിത്തം – ഭാഗം 2

ഞാൻ സ്കൂട്ടറിൽ ഇരുത്തി എങ്ങനെയാ
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു
കൊടുത്തു. പിന്നെ ഓടിച്ചു
നോക്കാൻ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ സ്കൂട്ടറിനു
പുറകിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്തു.
പക്ഷെ എത്ര നോക്കിയിട്ടും
വല്യമ്മക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ല.

“ഹോ ഇതെന്തൊരു പാടാണ് കുട്ടാ..”

“ആദ്യം ഒക്കെ അങ്ങിനെ ആണ് വല്യമ്മാ
പതിയെ ശരിയാവും..
ഞാൻ കേറി പിന്നിൽ ഇരിക്കാം അപ്പൊ ബാലൻസ് കിട്ടും ”

അവസാനം ഞാൻ സ്കൂട്ടറിനു ബാക്കിൽ
കയറി ഇരുന്നു ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചു
കൊടുത്തു. വല്യമ്മ കുറച്ചു തടി
ഉള്ളത് കൊണ്ട് നന്നായി കയറി
ഇരുന്നാലെ എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ
പിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ
ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ
വല്യമ്മ പതുക്കെ ഓടിക്കാൻ
തുടങ്ങി.

വല്യമ്മയോടു വളരെ
മുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അത്
കൊണ്ട് സ്കൂട്ടർ വളക്കാൻ
നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്റെ
കൈകൾ വല്യമ്മയുടെ മുലകളിൽ
തട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

അതോടെ എനിക്ക് ചെറുതായി ചൂടായി തുടങ്ങി

(Visited 20,596 times, 1,583 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *