ഓഫീസിലെ പഞ്ചാബി മാഡം ഭാഗം 2

പക്ഷെ മാഡം എന്നോട് നിർത്തണ്ട പാൽ വരുമ്പോൾ പുറത്തെടുത്തു കളഞ്ഞാ മതി എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാൻ വീണ്ടും അടി തുടർന്നു. പെട്ടന്നു തന്നെ എനിക്കു പാൽ വന്നു. ഞാൻ കുണ്ണ വലിച്ചൂരി അതു മാഡത്തിന്‍റെ പൂറിനു മുകളിൽ ഒഴിച്ചു.

ആദ്യ കളിയുടെ ആലസ്യത്തിൽ രണ്ടു പേരും കെട്ടി പിടിച്ചു കിടന്നു. പക്ഷെ ആദ്യ പാൽ മാഡത്തിന്‍റെ പൂറിൽ ഒഴിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ എനിക്കു വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു മനസ്സിലാക്കി മാഡം എൻറെ ഉറങ്ങി കിടന്ന കുണ്ണ വീണ്ടും വായിലെടുത്തു ചപ്പാൻ തുടങ്ങി. കുണ്ണ നല്ലപോലെ കമ്പി ആയപ്പോൾ മാഡം എന്നോട് കോണ്ടം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതെടുത്തു കൊടുത്തു.

മാഡം പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചു അതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം എടുത്തു കമ്പിയായി നിൽക്കുന്ന എൻറെ കുണ്ണയിൽ ഇട്ടു. അതിനു ശേഷം എൻറെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നു അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു തവണ പാലു പോയതു കൊണ്ടു ഇത്തവണ പതിയെ ആണ് എനിക്കു വന്നത്. അതു മുഴുവൻ ഞാൻ മാഡത്തിന്‍റെ പൂറിൽ വച്ചു തന്നെ കോണ്ടത്തിൽ അടിച്ചൊഴുക്കി.

രണ്ടു കളിയുടെ ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടു രണ്ടും പേരും വേഗം തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി. പിന്നെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ഒരു കളി കൂടി ഞങ്ങൾ കളിച്ചു. കുറെ നാളായി പിടിച്ചു വച്ചിരുന്ന വികാരങ്ങളെല്ലാം മാഡത്തിന്‍റെ പൂറിൽ ഒഴുക്കിയാണ് ഞങ്ങള്‍ ആ ട്രിപ്പ്‌ കഴിഞു അവിടെ നിന്നും പോന്നത്.

(Visited 43,373 times, 18 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *