വേലക്കാരിയില്‍ നിന്നും 1

എന്‍റെ കുണ്ണ ഇത്തയുടെ നനഞ്ഞു കുതിര്‍ന്ന പൂറിലേക്ക്‌ ഊർന്നു കയറി. ആ വഴുക്കലുള്ള പൂറ്റിൽ ഞാന്‍ കുണ്ണ കുലുക്കി കുതിപ്പിച്ച്‌ കേറ്റുകയും വലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാന്‍ ഇത്തയുടെ അരക്കെട്ടിനെ കൈ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു. ഹസീനത്ത എന്‍റെ ചന്തികളിലും വട്ടം പിടിച്ചു. ഞാന്‍ വികാരത്തിന്റെ വേലിയേറ്റത്തിൽ ആ പൂറ്റിലേക്ക്‌ കടത്തി വെട്ടി. എന്‍റെ കുലച്ച കുണ്ണ ഹസീനത്തയുടെ പൂറ്റിൽ അതിവേഗം കയറിയിറങ്ങി.

കടി മൂത്തപ്പോൾ ഹസീനത്ത ചന്തി പൊക്കിപ്പിടിച്ചു. ഇത്ത നിലത്തു കാലൂന്നി ചന്തി പൊക്കി നിന്നു. ഞാന്‍ അടിക്കുന്നതിനൊപ്പം താങ്ങി.. എന്‍റെ പാൽ ചീറ്റാറായി. ഞാന്‍ നന്നായി വലിച്ചും കേറ്റിയും പണിതു. ഹസീനത്തയും ഒന്നിലും പുറകിലല്ലായിരുന്നു ഇത്ത ഇറുക്കിപ്പിടിച്ച്‌ ശരിയ്ക്കും. ഒടുവിൽ എന്‍റെ പാൽ ഇത്തയുടെ കടിയിളകിയ പൂറ്റിൽ ഒലിച്ചു ചാടി. അപ്പോഴേയ്ക്കും ഹസീനത്തക്കും തേൻ ഒലിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

തുടരും…

(Visited 109,285 times, 22 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *