കോളേജിലെ മിസ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ് – ഭാഗം 2

ഞങ്ങൾ പുതച്ചു ഇരുന്നു. മിസ്സ് എന്നോട് ചരിഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ ഇരിപ്പു. ഞാനും അല്പം ചരിഞ്ഞു കൈ വീണ്ടും പഴയ സ്ഥലത്തു കൊണ്ടുപോയി. മിസ്സ് കണ്ണടച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൈ അകത്തേക്കു കയറ്റി..ഞാൻ ഞെട്ടി പോയി ബ്ലൗസിന്റെ ഹൂക്കി ഊരി കിടക്കുന്നു.. മിസ്സ് അപ്പൊഏതിനും സപ്പോർട്ട് ആണെന്ന് എനിക് മനസിലായി. കൈ അ മുലയിൽ പിടുത്തം തുടങ്ങി . ഞാൻ കൈ പൊക്കി നോക്കി ഹൂക് മുകളിലത്തെ മാത്രം ഊരിയിട്ട് ഇല്ല..

അതൊന്നും എനിക്ക് ഇപ്പൊ പ്രശനം അല്ല. അ മുലകൾ എങ്ങനെ ഫ്രീ ആക്കും എന്ന്നാണെന്റെ ചിന്ത. ഞാൻ ബ്രായുടെ ഇടയിലൂടെ വിരൽ ഇടാൻ നോക്കി നടന്നില്ല നല്ല ഇറുക്കം ബ്രേക്. ഞാൻ നല്ലപോലെ ചരിഞ്ഞു വലത്തേ മുലയിൽ കൈ വെച്ചു അത് കൂടുതൽ വലുതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. മിസ്സ് ഉറക്കത്തിൽ എന്ന പോലെ ഇടത്തെ കൈ എന്റെ വലത്തേ കയ്യിൽ ചുറ്റി.

ഞാൻ മാക്സിമം ചേർന്നിരുന്നു മുലകളെ ഞെക്കി.. ഒട്ടും ഉടയാത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നി..ഞാൻ കൈ ബ്രായ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്കു കയറ്റാൻ നോക്കി നടക്കുന്ന ലക്ഷണം ഇല്ല .രണ്ടാമതും ഞാൻ നോക്കി അപ്പോഴും നടന്നില്ല പക്ഷെ മിസ്സ് എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഞാൻ ഞെട്ടി കൈ വലിച്ചു ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഇരുന്നു.

മിസ്സ് കൈ എടുത്തു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെവീണ്ടും കൈ എത്തിച്ചു പക്ഷെ ബ്രായുടെ ഹൂക് അഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നപോലെ എനിക്ക് തോന്നി . എന്റെ ആദ്യത്തെ അറിവായിരുന്നു ഫ്രോന്റിൽ ഹൂക് ഉള്ള ബ്രാ. എന്തായാലും ഞാൻ ഹാപ്പി എന്റെ കുണ്ണ ഡബിൾ ഹാപ്പി. അവനെ ഞാൻ ഒന്ന് തഴുകി..

ഇപ്പൊ പൊട്ടുന്ന പോലെ അവൻ നില്കുന്നു . ഞാൻ കൈ എത്തി മുലകളെ തഴുകി അ മുല ഞെട്ടുകൾ എന്റെ കയ്യിൽ തട്ടിയപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സുഖം. അ മദളങ്ങളെ ഞാൻ തഴുകി. മിസ്സ് ഇരുന്നു ഇളകുന്നപോലെ എനിക്ക് തോന്നി.

ഞാൻ അവയെ എന്നൊക്കൊണ്ടു ആവുന്നപോലെ ഞെക്കിയും വിരലുകൾ കൊണ്ടും തഴുകി. ഞെട്ടുകളില് ഞെക്കിയപ്പോൾ മിസ്സ് എന്റെ കയ്യിൽ പിടിമുറുക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു . അത് എന്റെ കുണ്ണയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

സുഖിച്ചതു കൊണ്ട് ആവണം മിസ്സ് ഒന്നുടെ നീങ്ങി ഇരുന്നു അ തുടകൾ എന്റെ തുടകളിൽ മുട്ടുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു. മിസ്സ് എന്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ചു ഞാൻ ഇത്തവണ കൈകൾ പിൻവലിച്ചില്ല.. എന്റെ കൈകൾ മിസ്സ് മുലകളിൽ ചെറുത് അമക്കി ഞാൻ ഒരു സൗപ്നം കാണുന്നപോലെ ഇരുന്നുപോയി.

ഞാൻ ടവൽ മാറ്റി മുലകളെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ലപോലെ. മിസ്സ്ക് മനസിലായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി . മിസ്സ് ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്നു കൈകൊണ്ടു എന്നോട് മടിയിൽ കിടക്കാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. ഞാൻ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി.

ഞാൻ മടിയിൽ കിടന്നതും മിസ്സ് ടവൽ കൊണ്ട് എന്നെ മൂടി എന്നിട്ട് കാലുകൾ അല്പം പൊക്കി ഫ്രോണ്ടിലെ ഫൂട്രെസ്റ്റിൽ വെച്ച് . എനിക്ക് ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ കിടക്കാം പക്ഷെ മുലയിൽ ചപ്പാൻ പിടലി തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു.

(Visited 101,397 times, 157 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *