കോളേജിലെ മിസ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ് – ഭാഗം 1

ഞാന് മിസ്സിന്റ്റെ ചന്തിയില് എന്റ്റെ
കുണ്ണ അമര്ത്തി വച്ച് മിസ്സിന്റ്റെ ഒരു കൈ
ഉയര്ത്തി കക്ഷതിന്റ്റെ ഇടയിലൂടെ എന്റ്റെ
കൈ കടത്തി മുലകളില് പിടിച്ചു അമര്ത്തി
കശക്കി കൊടുത്തു . മിസ്സ് ചുണ്ടുകള് കടിച്ചു .
ഞാന് മിസ്സിന്റ്റെ ചെവിയില് പതിയെ
കടിച്ചു .

മിസ്സ് എന്റ്റെ നേരെ കിടന്നു
എന്റ്റെ ചുണ്ടില് കടിച്ചു .എന്നെ അമര്ത്തി
കെട്ടി പിടിച്ചു മിസ്സിന്റ്റെ ബ്രാ ഞാന്
യിച്ചു മാറ്റി കൈ പുറകില് കൂടി ഇട്ടു
ചന്തിയില് അമര്ത്തി ശട്ടിക്കുള്ളില്‍ കൈ ഇട്ടു
വിരലുകള് കൊണ്ട് ഓടിച്ചു .മിസ്സിന്
ആവേശം മൂത്തു കാലുകള് എന്റ്റെ കാലില്
കയറ്റി വച്ച് വികാരത്തോടെ എന്നെ
കെട്ടി പുണര്ന്നു .

ഞങ്ങള് നാക്കുക്കള് തമ്മില്
നുണഞ്ഞു . കുറെ നേരം അങ്ങനെ സുഖിച്ചു
കിടന്നു . എന്റ്റെ ഇരു കൈകളും മിസ്സിന്റ്റെ
ചന്തിയില് ആയിരുന്നു ഞങ്ങള് പൂര്ണ നഗ്നരായി
കിടക്ക്കയാണ് . മിസ്സ് നേരെ കിടന്നു ഞാന്
എണീറ്റിരുന്നു മിസ്സിനെ നോക്കി നല്ല
പാദങ്ങള് വെളുത് മുഴുത്ത തടിച്ച തുടകള് വടിച്ചു
ക്ലീനാക്കിവച്ച പൂര് ചുവന്നു തുടുത്തിരിക്കുന്നു .
വി ഷേപ്പിലുള്ള അടിവയര് വിടര്ന്ന
പൊക്കിള് ചുഴി നല്ല ആഴമുണ്ട് പോകിളിനു .

വെളുത് ആലില പോലത്തെ വയര് പര്വതം
പോലെ ഉയര്ന്ന മുലകള് ഇരു മുലകളുടെയും കണ്ണ്
ചുവന്നിരിക്കുന്നു ചുവന്നു തുടുത്ത ചുണ്ടുകള്
വീകാരം കാമ ദാഹം എല്ലാം ആ ചുണ്ടില്
കാണാം . കാമം തുളുമ്പി നില്ക്കുന്ന
കണ്ണുകള് ഞാന് മിസ്സിന്റ്റെ പാദം എടുത്തു
ചുംബിച്ചു തുടകളില് പൂര് ഭാഗം ആയപ്പോള്
മിസ്സ് വികാരത്താല് എന്റ്റെ തല കാലുകള്
കൊണ്ട് ഇറുക്കി . ഞാന് മിസ്സിന്റ്റെ
കാലുകള് അകറ്റി വിടര്ന്ന പൂരില് ചുംബിച്ചു .

(Visited 26,202 times, 753 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *