കോളേജിലെ മിസ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ് – ഭാഗം 1

മിസ്സ് എന്നെ പടിച്ചു ബെഡ്ഡില്
ഇരുത്തി . ഞാന് ഇരുന്നു മിസ്സ് എന്റ്റെ അടുത്ത്
പറ്റി ചേര്ന്ന് ഇരുന്നു . ഞാന് മിസ്സിന്റ്റെ
തോളില് കൈ ഇട്ടു മിസ്സ് വികാരത്തോടെ
എന്റ്റെ മാറിലേക്ക് ചാഞ്ഞു . ഞാന്
മിസ്സിന്റ്റെ മുടിയില് തഴുകി .പതിയെ
പിന് കഴുത്തില് തലോടി നൈറ്റിയുടെ
പിന്നിലെ ഹുക്കുകള് യിച്ചു . കറുത്ത ബ്രാ
തെളിഞ്ഞു വന്നു .

ഞാന് തോളില് നിന്ന്
നൈറ്റ് താഴേക്ക് ഊര്തി . കറുത്ത
ബ്രാക്കുള്ളില് നല്ല വടിവൊത്ത
ലക്ഷണത്തോടെ കൊഴുത്ത രണ്ടു പര്വതങ്ങള് .
നജ്ന് അവ രണ്ടും കൈയില് എടുത്തു കശക്കി
നടുവില് ചുണ്ട് അമര്ത്തി നക്കി മിസ്സിനെ
കെട്ടി പുണര്ന്നു മിസ്സ് കാലുകള് എന്റ്റെ
തുടയില് കയറ്റി വച്ച് വല്ലാത്ത വികാരം
ആയിരുഉന്നു മിസ്സിന് . ഞാന് മിസ്സിനെ
ബെഡ്ഡില് കിടത്തി നൈറ്റി മുഴുവനായും
ഊര്തി മാറ്റി .

ഞാന് പാവാട മുകളിലേക്ക്
ഉയര്ത്തി കാല് പാഠം തൊട്ടു ചുംബിച്ചു
തുടവരെ എത്തി . വെളുത് മിനുസമായ തുടയില്
തഴുകി ചുംബിച്ചു വെളുത്ത ഷട്ടി . ഞാന്
പാവടയുടെ വള്ളികള് യിച്ചു . പാവാട
താഴേക്ക് ഊര്തി വെളുത്ത ഷട്ടി നടുവില്
ചുംബിച്ചു പൂര് ഭാഗത്ത് അമര്ത്തി നക്കി
വികാരം കൊണ്ട് മിസ്സ് എന്റ്റെ മുടിയില്
അലി പിടിച്ചു .

കാലുകള് മേല്പ്ട്ടു ഉയര്ത്തി .
പൊക്കിള് ചുഴിയില് അമര്ത്തി നക്കി ബ്രാ
വകഞ്ഞു മാറ്റി രണ്ടു മുലകളും കൈയില് എടുത്തു
കശക്കി മുലഞ്ഞെട്ടില് പതുക്കെ നക്കി
നുണഞ്ഞു കടിച്ചു വലിച്ചു . മിസ്സിന്റെ
ചരിച്ചു കിടത്തി പിന്നില് പറ്റി കിടന്നു
ഞാന് ഷട്ടി മാത്രം ഇട്ടു കിടന്നു ഒടുവില്
അതും ഊറി മുഴുത്ത നീണ്ട കുണ്ണ ഉയര്ന്നു നിന്ന് .

(Visited 26,205 times, 756 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *