കോളേജിലെ മിസ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ് – ഭാഗം 1

ഞാന് അടുക്കളയിലേക്കു ചെന്ന് മിസ്സ് കാപ്പി
എടുക്കുന്നു . പുറം തിര്ഞാനു നില്ക്കുനതു
ഇരുങ്ങിയ ടൈറ്റ് നൈറ്റി . ശരീരതിന്റ്റെ
ഷേപ്പ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു . എനിക്ക്
കമ്പിയായി . ഞാന് പതുക്കെ രണ്ടും
കല്പ്പിച്ചു പുറകില് എത്തി എന്ത് ചെയ്യണം
വേണോ വേണ്ടയോ എന്നാ കണ്ഫുഷ്യന് .
ഉള്ളില് ഭയവും .

എങ്കിലും രണ്ടും കല്പിച്ചു
ഞാന് മിസ്സിന്റ്റെ ചന്തിയില് അമര്ത്തി
പിടിച്ചു . മിസ്സ് ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞു
എന്നെ നോക്കി ഞാന് ഒന്ന് ഭയന്ന് ഒരു അടി
കിട്ടും . ഇല്ലേല് തള്ളി ഇടും . പക്ഷേ മിസ്സ്
എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടി
പിടിച്ചു . തുറ തുരാ കവിളിലും കഴുത്തിലും
ചുംബിച്ചു , എനിക്ക് ആവേശമായി ഞാന്
ചന്തിയില് അമര്ത്തി പിടിച്ചു . മിസ്സ്
എന്റ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞു മുഴുത്ത മുലകള്
എന്റ്റെ നെഞ്ചില് അമര്ന്നു . ഞാന് രണ്ടും
കൈ കൊണ്ട് ചന്തിയ്ല് അമര്ത്തി തടവി മുഴുത്ത
ചന്തിയില് നിന്ന് കൈ എടുക്കാന്
തോന്നുന്നില്ല .

മിസ്സ് എന്റ്റെ നെജില്
അമര്ന്നു കിടക്കുന്നു . ഞാന് മിസ്സിനെ
ചുംബിച്ചു നെറ്റിയില് കവിളില് കഴുത്തില്
പിന്നെ ചുണ്ടില് . മിസ്സിന്റ്റെ ചുവന്ന
തുടുത്ത ചുണ്ട് ഞാന് കടിച്ചു വലിച്ചു ചപ്പി .
എന്റ്റെ കൈകള് മിസിസ്ന്ട്ടെ മുലകളില്
അമര്ന്നു മിസ്സിനെ തിരിച്ചു നിര്ത്തി
ചന്തിയില് എന്റെ കുണ്ണ അമര്ത്തി . കൈ
രണ്ടും മിസ്സിന്റ്റെ കക്ഷതിന്റ്റെ
ഇടയിലുടെ ഇട്ടു മുലകളില് കശക്കി
കൊണ്ടിരുന്നു .

കഴുത്തില് നക്കി തുടച്ചു .
കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു ചപ്പി .മിസ്സ് വളരെ
ആവേശത്തില് ആയിരുന്നു എങ്ങോ കൊതിച്ച
പോലെ ഈ സുഖം കാത്തിരുന്നു കിട്ടിയ
സുഖം പോലെ മിസ്സ് എന്റ്റെ അടുത്ത്
ഇടപഴുകി . ഞാന് കാപി കുടിച്ചു ഞങ്ങള്
മിസ്സിന്റ്റെ മുറിയില് കയറി വാതില്
അടച്ചു .

(Visited 22,218 times, 509 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *