കോളേജിലെ മിസ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ് – ഭാഗം 1

ഇമെയിൽ ആയി വരുന്ന കഥകൾ. കഥകൾ അയക്കാൻ ഇഷ്ട്ടം ഉള്ളവർ അവ kambikuttan@protonmail.com എന്ന അഡ്ഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു തരിക.

കോളേജു കാലത്തെ എന്റെ ഒരു അനുഭവം ആണ്
എന്റ്റെ കോളേജും പ്ലസ് ടു സ്കൂളും ഏതാണ്ട് അടുത്തടുത്ത
ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ആയിരുന്നു. ബൈക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും
ഞാന് ബസില് ആണ് വരുനത് ഉദേശ്യം ജാക്കി
വെക്കുക എന്ന് തന്നെ . പ്ലസ് ടു വിനു
പഠിക്കുന്ന പെണ്കുട്ടികളെ ആണ് വെക്കുനത്
അവര്ക്ക് സീനിയെര്സായ ഞങ്ങളെ
ഭയമായിരുന്നു . ഞാന് സ്ഥിരമായി ജാക്കി
വെക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു .

അവള് ആദ്യമൊക്കെ എതിര്ത്തെങ്കില
ും പിന്നെ സഹകരിച്ചു തുടങ്ങി . എന്റ്റെ കുണ്ണ
കമ്പിയാകി അവളുടെ പുറകില് ചാരി
നിക്കും പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് അവളുടെ
അരയില് അമര്ത്തി പിടിക്കും അപ്പോള് അവള്
എന്റ്റെ കുണ്ണയോടു ചേര്ന്ന് നില്ക്കും
പിന്നെ പതിയെ ഓളത്തില് അവളുടെ
ചന്തിയില് കുണ്ണ കൊണ്ട് ഉരസി
കൊണ്ടിരിക്കും .

എന്റ്റെ കൈകള് അവളുടെ
മുലക്കു താഴെ വന്നു നിക്കും പിന്നെ മുല യുടെ
അടിവശത്ത് തഴുകും വലത്ത സുഖമാ അത് . ഒരു
ദിവസം ഇത് പോലെ ബസില് കയറി പക്ഷെ
അന്ന് അവള് ഉണ്ടായില്ല പകരം മുട്ടന് ഒരു
സാധനം സാരിയാണ് വേഷം നല്ല ഉരുണ്ടു
മുഴുത്ത ചന്തി ഇരുങ്ങിയ ബ്ലൌസ് ബ്രാ എടുത്തു
കാണാം .

(Visited 82,233 times, 283 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *