വീട്ടിലെ കളികള്‍ [കാസനോവ]

ആര്യൻ അവളുടെ കാൽ പദങ്ങളിലേക്കു നോക്കി, നല്ല വെളുത്ത കാൽ പാദങ്ങൾ . ഒന്ന് രണ്ടു നീല ഞരമ്പുകൾ തെളിഞ്ഞു കാണാം, നഖങ്ങളിൽ ഇട്ടിരുന്ന പിങ്ക് ക്യൂട്ട്സ് ഭംഗി ഒന്ന് കൂടി കൂട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാൽ പദത്തിന് തൊട്ടു മുകളിലായി പാന്റിനു ഉള്ളിലേക്ക് മറയുന്ന ചെറു രോമങ്ങൾ കാണാമായിരുന്നു,

ആര്യൻ അവളുടെ കാലിലെ രോമത്തിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു..

“ഡാ, വേദനിക്കുന്നടാ.”

ആൻ അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു മാറ്റി. അവൻ വീണ്ടും അവളുടെ കാൽ പാദങ്ങളിൽ കൊണ്ട് വന്നു തഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു.

മോൻ തല്ക്കാലം ആ മൊബൈലിൽ കിടക്കുന്നതൊക്കെ കൊണ്ടങ്ങു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി.”

“ഛീ.. നാറീ.. നീ എന്തിനാ എന്റെ മൊബൈലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുന്നത്.”

“ഞാൻ എപ്പോൾ നോക്കിയതായി കുറ്റം. നീ കണ്ട ചീത്ത വീഡിയോസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനു കുഴപ്പം എല്ലാ.”

“ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ആൺപിള്ളേരിലൊക്കെ അത് കാണും”

ആൻ അവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുവാനായി ചുമ്മാ ചോദിച്ചു.

“എനിക്കും നിന്റെ പ്രായം തന്നല്ലോ.. അപ്പോൾ ഞാനും അത് കണ്ടല്ലോ?”

“ഞാൻ ആൺപിള്ളേരുടെ കാര്യമാ പറഞ്ഞെ.. മോൾക്ക് അത് കാണാനുള്ള പ്രായം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാമെ.”

“പ്രായം ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ, ഞാനും അതൊക്കെ കാണാനായി കാത്തിരിക്കയാ.”

(Visited 203,695 times, 1,046 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *