വീട്ടിലെ കളികള്‍ [കാസനോവ]

അവൾ തലയിൽ കൈ കൊടുത്തു കിടന്നു… പത്മാവതി അരികിലായി കിടന്നു…..

മീനാക്ഷി മാക്സി താഴ്ത്തിയിട്ടു പത്മാവതിയെ നോക്കി.

അമ്മയ്ക്ക് ചെയ്തു തരണോ ? മീനാക്ഷി ചോദിച്ചു… പത്മാവതി തലകുലുക്കി.

മീനാക്ഷി പത്മാവതിയുടെ മാക്സിയുയർത്തിയിട്ട് പാന്റീസ് വലിച്ചു താഴ്ത്തി… നോക്കി ചുണ്ടു നനച്ചു,,, പത്മാവതിയുടെ അതിനുള്ളിലെ കാന്തിലുമായി ഒന്ന് തഴുകി. മീനാക്ഷി മെല്ലെ പത്മാവതിയുടെ പൂറ്റിനുള്ളിലേക്കു വിരൽ കയറ്റി. പത്മാവതിയുടെ പൂർ ചുരത്താൻ വെമ്പുന്നു. മുഖം താഴ്ത്തി മീനാക്ഷി പത്മാവതിയുടെ പൂറിനുമുകളിൽ ഒന്ന് നക്കി.അമ്മെ…പത്മാവതി പിടഞ്ഞുപോയി…എന്തൊരു സുഖം.

മീനാക്ഷിയുടെ ,മുടിയഴിഞ്ഞു പത്മാവതിയുടെ അരക്കെട്ട് മറച്ചു. മീനാക്ഷിയുടെ നാവുകളും ചുണ്ടും പത്മാവതിയുടെ പൂറ്റിൽ കേളീ വൈഭവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.മീനാക്ഷിയുടെ മുടി കൈ എത്തിച്ചു പത്മാവതി പിറകിലേക്കിട്ടു.ആ തടിച്ചു മലർന്ന മീനാക്ഷിയുടെ ചുണ്ടുകൾ പത്മാവതിയുടെ അപ്പത്തിന് മുകളിൽ ഉരഞ്ഞു നടന്നു. മീനാക്ഷി കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി പത്മാവതിയെ നോക്കി. കാമം തുളുമ്പുന്ന കാമുകന്റെ നോട്ടം. സുന്ദരമായ കവിളുകൾ തടിച്ചു ചുവന്നിരിക്കുന്നു. മെല്ലെ മീനാക്ഷി തന്റെ നാവു പത്മാവതിയുടെ പൂറ്റിനുള്ളിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ചു.

പൂറ്റിനുള്ളിൽ നാവു അറിഞ്ഞു പെരുമാറി.മീനാക്ഷിയുടെ കൊഴുത്തുരുണ്ട മുലകളിൽ പത്മാവതി കൈ എത്തി മാക്സിക്ക് മുകളിലൂടെ ഞെരിച്ചു.പത്മാവതിയുടെ പൂറ്റിനുള്ളിൽ മീനാക്ഷിയുടെ നാവു വേഗത്തിൽ കയറിയിറങ്ങി.തല മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.നാവു തന്റെ പൂറ്റിനുള്ളിൽ അരിച്ചു പെരുകുന്നത് പത്മാവതി അറിഞ്ഞു. മീനാക്ഷിയുടെ മുലകളിൽ നിന്നും പിടി വിട്ട പത്മാവതി തന്റെ പൂറ്റിലേക്ക് മീനാക്ഷിയെ പിടിച്ചമർത്തി. പൂറ്റിൽ നിന്നും മീനാക്ഷിയുടെ വായിലേക്ക് തന്റെ മദജലം മുഴുവനും ചീറ്റിയൊഴുക്കി.

(Visited 203,627 times, 978 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *